Bảng báo giá lắp đặt điều hòa với địa hình thông thường
STT Chi tiết vật tư ĐVT Đơn Giá
(VNĐ)
1 Công lắp đặt máy treo tường 9.000Btu-12.000Btu, Bộ 300,000
2 Công lắp đặt máy treo tường 18.000Btu Bộ 350,000
3 Công lắp đặt máy treo tường 24.000Btu Bộ 400,000
4 Ống đồng 6/10 + bảo ôn dày 13  m 150,000
5 Ống đồng 6/12 + bảo ôn dày 13  m 160,000
6 Ống đồng 6/16 + bảo ôn dày 13  m 180,000
7 Ống đồng 10/16 + bảo ôn dày 13  m 200,000
8 Băng cuốn ống m 10,000
9 Dây điện 1 x 1,5 mm m 8,000
10 Dây điện 2 x 1,5 mm m 15,000
11 Dây điện 2 x 2,5 mm m 20,000
12 Dây điện 2 x 4 mm m 30,000
13 Dây điện 3 x 1.5 mm m 25,000
14 Ống nước thải m 15,000
15 Vật tư phụ (bu lông, ốc vít, vít nở, băng dính) Bộ 50,000
16 Giá đỡ dàn nóng máy 9-12 Bộ 95,000
17 Giá đỡ dàn nóng máy 18-24 Bộ 150,000
18 Công tháo máy cũ Bộ 150,000
19 Công lắp máy cũ Bộ 200,000
20 Mối hàn ống Mối 50,000
21 Vệ sinh đường ống đã có sẵn Bộ 150,000
22 Nén khí Ni Tơ Bộ 400,000
23 Đục tường đi ống ( không bao gồm trát tường và sơn bả ) m 50,000
Note Phần lắp máy gặp các địa hình khó cần giáo thi công nhân viên kỹ thuật có trách nhiệm thỏa thuận với khách hàng đảm bảo tính an toàn cũng như chi phí của khách hàng.
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0982 014 883
Nhắn tin ngay
x